Home Sự kiện Nấu ăn dân tộc dành cho cha mẹ với con cái

Nấu ăn dân tộc dành cho cha mẹ với con cái

thứ ba ngày 13.4.  từ 17 giờ đến 18:30 giờ trực tuyến

 

Bạn có thích đồ ăn Ý không? Tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ InBáze, z.s. đã chuẩn bị một khóa học nấu ăn trực tuyến cho bạn, nơi bạn sẽ học được cách chế biến các món ngon Ý đã chọn. Để đăng ký, hãy sử dụng biểu mẫu hoặc viết thư tới email: golovinova@inbaze.cz.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang Facebook của InBáze.