Home Sự kiện Lễ hội trẻ chuối – Banán Fest lần thứ 4!

Lễ hội trẻ chuối – Banán Fest lần thứ 4!

Viet Up tổ chức lần thứ 4 sự kiện lễ hội đa văn hóa, muốn giới thiệu cho các bạn Séc cuộc sống của giới trẻ người Séc gốc Việt tại CH Séc, lễ hội mang tên Banán fest (Lễ hội trẻ chuối). Tại sao lại Lễ hội trẻ chuối? Chính các thành viên trong ban tổ chức tự coi mình là „trẻ chuối“. Chuối là một cái tên gọi không chính thức cho thế hệ người Việt thứ 2 sống tại CH Séc. Giống như một quả chuối, như một người Việt trẻ, có màu vàng bên ngoài (ngoại hình châu Á) nhưng bên trong màu trắng (tâm lý châu Âu). Hiện tượng gọi là „trẻ chuối“ là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong cộng đồng người Việt. Mục đích chính của dự án là giới thiệu cho công chúng về cộng đồng người Việt đang sinh sống tại CH Séc một cách vui vẻ cởi mở và thú vị. Mời bạn đến Kampus Hybernská vào thứ 7 ngày 26 tháng 10, từ 16h00 đến 22h00 và giao lưu!

Lễ hội nhằm mục đích thúc đẩy sự đồng cảm và phát triển quan hệ giữa người Séc và cộng đồng người Việt. Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thủ đô Praha.

Thông tin về sự kiện mời bạn xem trên trang FB: www.facebook.com/events/686419405160762