Home Sự kiện Câu lạc bộ việc làm: phỏng vấn xin việc

Câu lạc bộ việc làm: phỏng vấn xin việc

 Làm thế nào để chuẩn bị tốt cho một cuộc phỏng vấn xin việc? Kinh nghiệm của một người nước ngoài khi tìm việc làm và lời khuyên từ nhà tuyển dụng.

 Bạn cần giúp đỡ khi tìm việc? Bạn là người mới bắt đầu học tiếng Séc? Nếu thế thì sự kiện này là dành cho bạn!

Trung tâm Hội nhập người nước ngoài o.p.s, mời người nước ngoài tham gia câu lạc bộ việc làm với chủ đề làm thế nào để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc.

 Bạn có thể đặt câu hỏi của mình trong cuộc thảo luận.

 Phỏng vấn xin việc làm tại Cộng hòa Séc: Diễn ra như thế nào? Nhà tuyển dụng sẽ hỏi gì? Làm thế nào để tôi có thể chuẩn bị tốt?

Công ty Expedia: Phỏng vấn như thế nào? Họ cung cấp những công việc hiện tại nào (tiếng Anh, khoảng 45 phút)

Khách hàng CIC: Kinh nghiệm phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến. Cô ấy đã chuẩn bị như thế nào và điều gì đã giúp cô ấy tìm được việc làm.

 

KHI NÀO? 10/11/2022 THỜI GIAN: 13:00 – 15:00

Ở ĐÂU? Trực tuyến (ZOOM)

NGÔN NGỮ: tiếng Séc và tiếng Anh cơ bản (Expedia)

LỆ PHÍ: Miễn phí

Bạn sẽ nhận được liên kết đến hội thảo trực tuyến qua e-mail trước.

Đăng ký: https://1url.cz/prkMR