Home Sự kiện Bữa trưa cộng đồng tại InBáze

Bữa trưa cộng đồng tại InBáze

Thứ ba hàng tuần từ 12h tại tổ chức InBáze, địa chỉ Legerova 50, Praha 2, diễn ra bữa trưa cộng đồng. Bạn có thể ăn một bữa ngon và đồng thời ngồi và nói chuyện với mọi người.

Các bữa trưa dành cho khách hàng của InBáze miễn phí, những người khác đóng góp tùy ý.

Bạn cũng có thể trực tiếp tham gia và mang đến một món gì đó ngon cho mọi người nếm thử.

Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc với cô Vilena Taraskina vào e-mail: taraskina@inbaze.cz.

Trên trang web của InBáze, bạn cũng có thể tìm thấy các công thức nấu ăn từ bữa trưa cộng đồng.