Home Sự kiện Cùng nhau trang trí cây thông Noel 2019

Cùng nhau trang trí cây thông Noel 2019

Foto: trang web quận Praha 4

Quý vị đang sống tại Praha 4? Như hàng năm quận Praha 4 chuẩn bị quỹ tài trợ trang trí cây thông Noel cộng đồng. Quý vị là một cộng đồng, hợp tác xã, hội cha mẹ hay bạn bè và muốn tổ chức sự kiện Giáng Sinh an lành bên nhau? Quý vị hãy đăng ký và sẽ nhận được đồ trang trí cây thông. Quý vị có thể cùng bạn bè và hàng xóm trang trí khu phố nơi bạn đang ở trước khi Giáng Sinh đến. Quý vị có thể đăng ký trước ngày 17. 11. 2019 theo e-mail komunitniakce@praha4.cz. Sau đó ủy ban sẽ liên hệ với quý vị và trao đồ trang trí.