MigAct

Hội thảo tương tác: Khả năng hợp tác với Toà thị chính Praha

Chúng tôi mời quí vị mở đầu chu kỳ các cuộc họp tập trung vào sự hợp tác với các bên đại diện của thủ đô Praha và lên kế hoạch cho các hoạt động của Thành phố trong giai đoạn 2024 – 2025.

Khi nào: 17.4. 2023, 17:00 – 19:30

Ở đâu: Dům U Kamenného zvonu (tòa nhà Galerie thủ đô thành phố Praha), Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1.

Trong cuộc họp giới thiệu chúng ta sẽ thảo luận về những gì thành phố đã làm cho cư dân của mình, những dịch vụ mà thành phố cung cấp và cách quí vị có thể tham gia đối thoại với Toà thị chính Praha. Đồng thời, quí vị sẽ có cơ hội bày tỏ ý kiến ​​​​của mình về việc cùng nhau tạo điều kiện để có cuộc sống tốt đẹp hơn ở Praha. Quí vị cũng sẽ được giới thiệu về kế hoạch hội nhập tích cực.

Cuộc họp dành cho cư dân Praha có nguồn gốc di cư và sẽ được tổ chức bằng tiếng Séc và tiếng Anh.

Sự kiện này được tổ chức bởi sáng kiến ​​MigAct và Tòa thị chính của thành phố Praha trong khuân khổ của dự án quốc tế UNITES

Nước uống và đồ ăn nhẹ sẽ được cung cấp.

Liên hệ: tarcynec@inbaze.cz