Home Sự kiện Hãy tham quan Viện bảo tàng MHD

Hãy tham quan Viện bảo tàng MHD

Do được nhiều người quan tâm, Công ty giao thông thủ đô Praha mở cửa Viện bảo tàng MHD (Giao thông công cộng thành phố) cả trong những tháng mùa đông. Hãy đến xem mọi người đã di chuyển bằng cách nào trong Praha từ thế kỷ 19. Viện bảo tàng mở cửa vào cuối tuần đến 31/3 từ 9 đến 17h. Bạn có thể xem hơn 40 chiếc xe cổ và nhiều hiện vật khác – mô hình, hình ảnh, tài liệu lịch sử, vé tàu xe và bản đồ. Xem thêm thông tin trên trang web của Công ty giao thông thủ đô Praha.