Home Sự kiện Phụ nữ hỗ trợ lẫn nhau

Phụ nữ hỗ trợ lẫn nhau

Một lần nữa sự hợp tác của SIMI với Matertera trân trọng kính mời quí vị tham dự workshop dành cho phụ nữ nhập cư!

Hãy đến và cùng nhau suy nghĩ về những vai trò mà nền giáo dục và xã hội của chúng ta giao cho phụ nữ và môi trường chúng ta sống ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cảm xúc của mình, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Facebook SIMI.