Home Sự kiện Cơ hội dành cho người di cư thất nghiệp

Cơ hội dành cho người di cư thất nghiệp

Bạn không có việc làm, bạn không biết tiếng Séc và bạn đến từ Praha? Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài (CIC) đã chuẩn bị các khóa học tiếng Séc miễn phí cho người mới bắt đầu và các khoá học nâng cao. Các khoá học bắt đầu vào ngày 27 tháng 1 và sẽ kéo dài 90 phút mỗi tuần. Đồng thời nhân viên của CIC sẽ giúp bạn tìm việc làm. Nếu bạn quan tâm, hãy viết thư đến: prace@cicpraha.org.