Home Sự kiện Praha tổ chức Ngày hội mở cửa

Praha tổ chức Ngày hội mở cửa

Hội trường và tranh thảm nghệ thuật. Ảnh: Martin Frouz

Vào ngày Quốc khánh 28 tháng 10, Tòa thị chính Praha mời công chúng tham dự Ngày mở cửa. Lần này bên cạnh Nơi ở của thị trưởng thủ đô Praha và Toà thị chính trên Quản trường Mariánské thì lần đầu tiên sẽ được mở cửa gọi tắt là phòng làm việc Škoda trong toà nhà Škoda ở Phố Jungmannova. Tất cả các toà nhà sẽ được mở cửa từ 9:00 giờ đến 18:00 giờ. Đối với các chuyến tham quan Nơi ở của thị trưởng sẽ phải đặt trước – hệ thống đặt lịch sẽ được mở ngày 14 tháng 10 lúc 9:00 tại địa chỉ: Đặt lịch sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 10 lúc 16:00.

Để biết thêm thông tin quý vị có thể truy cập vào trang web của Toà thị chính thủ đô Praha.