Home Sự kiện Buổi thuyết giảng với chủ đề Những vấn đề cơ bản của luật lao động

Buổi thuyết giảng với chủ đề Những vấn đề cơ bản của luật lao động

Quý vị đang thắc mắc hợp đồng lao động phải có những nội dung gì? Hay ai là người giúp đỡ quý vị khi quý vị gặp khó khăn trong công việc? Với tư cách là một người lao động quý vị phải trả những loại thuế, bảo hiểm nào và còn gì nữa? Hãy đăng ký tham gia thuyết giảng qua zoom được tổ chức bởi CIC, o.p.s.

Các chủ đề sau đây sẽ được thảo luận:

  • Sự khác biệt giữa hợp đồng lao động, DPP – thoả thuận công việc, DPČ – thoả thuận lao động
  • Lương thô và lương ròng. Khi nào chủ lao động trả tiền bảo hiểm và thuế.
  • Thoả thuận thôi việc, thỏa thuận, chấm dứt huỷ ngay lập tức.
  • Ai là người giúp quý vị khi quý vị gặp khó khăn trong công việc?

KHI NÀO? 23/02/2023 13:00-15:00

Ở ĐÂU? Trực tuyến trên Zoom (quý vị sẽ nhận được đường link liên kết sau khi đăng ký)

NGÔN NGỮ: tiếng Séc đơn giản, không có phiên dịch

Miễn phí

Đăng ký theo mẫu: https://forms.office.com/e/b2ci6NBDTE

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào trang web của CIC