Home Sự kiện Hội thảo về cách điền vào tờ khai thuế

Hội thảo về cách điền vào tờ khai thuế

Trung tâm cộng đồng OPU mời tất cả những người nước ngoài tham dự buổi thuyết giảng vào buổi chiều tập trung vào đề tài kê khai thuế. Hội thảo sẽ được dẫn dắt bởi một nhà kinh tế học giàu kinh nghiệm. Kỹ sư. Iva Barešová, người sẽ giải thích chi tiết:

  • làm thế nào để kê khai thuế đúng
  • những khoản giảm nào có thể được áp dụng trong tờ kê khai thuế
  • những tài giấy tờ quý vị sẽ cần và thời hạn là bao lâu
  • cơ quan phải nộp tờ khai thuế

Sau buổi thuyết giảng sẽ có tư vấn cá nhân, ở đó sẽ có thời gian để trả lời các câu hỏi của những người tham gia. Người tham gia có thể gửi câu hỏi của mình trước cùng với việc đăng ký tham dự buổi thuyết giảng.

Ngày: thứ hai ngày 23. 3. 2020 từ 16:30

Địa điểm: Trung tâm cộng đồng OPU, Kovářská 4, Praha 9

Vào cửa MIỄN PHÍ.

Điều kiện tham gia: Nếu quý vị muốn tham gia, xin vui lòng gửi e-mail đến alena.makovcova@opu.cz, trong đó sẽ có tên, họ, hình thức cư trú và quốc tịch của quý vị. Số lượng ghế đăng ký giới hạn là 12 người, vì vậy đừng ngần ngại đăng ký.

Để biết thêm thông tin quý vị có thể tìm thấy trên Facebook OPU.