Home Sự kiện Buổi thuyết trình về hội nhập và cư trú, Praha, 3/11/2018

Buổi thuyết trình về hội nhập và cư trú, Praha, 3/11/2018

Buổi thuyết trình về hội nhập và cư trú
“CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CỘNG HOÀ SÉC”
DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỚI ĐẾN TỪ CÁC NƯỚC THỨ BA
Kính mời bạn tham gia buổi thuyết trình để biết thêm thông tin cần thiết về cư trú và đời sống tại Cộng Hoà Séc.
Trong buổi thuyết trình này bạn sẽ nhận được thông tin và tài liệu miễn phı́ về:
– Luật cư trú
– Giáo dục, đào tạo và việc công nhận văn bằng
– Lao động và kinh doanh
– Bảo hiểm y tế và xã hội
– Thông tin liên hệ của các luật sư và nhân viên xã hội tại các Trung tâm hội nhập và các tổ chức phi chính phủ có thể tư vấn cho bạn miễn phı́

Đừng chỉ dựa vào thông tin không chuyên nghiệp của những người khác. Tránh lãng phí tiền bạc vô ích!

Toàn bộ khóa học được giảng bằng tiếng Séc và dịch sang tiếng Việt.

Khóa học được tổ chức vào ngày thứ bảy ngày 3/11/2018, từ 9:30 đến 17:30
Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài .
Địa chỉ: Slovo 21, Štěpánská 1, Praha 2

Cần phải đăng ký trước qua trang web: http://www.vitejtevcr.cz/kurzy/buoi-thuyet-trinh-ve-hoi-nhap-va-cu-tru-3/

+420 273 132 715, +420 775 965 571

www.vitejtevcr.cz

www.facebook.com/vitejtevcr

www.vk.com/vitejtevcr