Home Sự kiện Làm đèn nến giáng sinh dành cho trẻ em

Làm đèn nến giáng sinh dành cho trẻ em

InBáze tổ chức làm đèn nến Giáng sinh cho trẻ lớn (11–18 tuổi).

Không cần gì phức tạp để làm đèn, chỉ cần: một cái ly, một ngọn nến trà, giấy đen (hoặc giấy trắng và màu đen hoặc bút đánh dấu), kéo, keo lỏng, bàn chải. Tùy chọn cũng có màu keo – tempera trắng, muối, bông gòn.

Vật liệu cũng có thể được nhận tại InBáze – trong trường hợp này, hãy viết thư tới e-mail: clubin@inbaze.cz

Cần đăng ký tham gia trước ngày 13/ 12 tại đây.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào www.facebook.com