Home Sự kiện Young Caritas

Young Caritas

Quý vị có biết sáng kiến Young Caritas cung cấp những dịch vụ gì không? Quý vị có thể tìm hiểu vào ngày 26. 8  từ 14 giờ đến 17 giờ. Quý vị sẽ biết thêm về các sự kiện dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, tư vấn việc làm hoặc các khóa học tiếng Séc mà họ tổ chức. Trong buổi gặp gỡ quý vị cũng có thể nhận quần áo, đồ chơi và đồ dùng học tập.

Thời gian: 26/8/2022, 14-17 giờ chiều

Địa điểm: Charita Cộng hòa Séc, Vladislavova 12, Praha 1

Liên hệ: vaclav.sneberger@charita.cz, +420 730 804 205