Home Sự kiện Kính mời bạn đến Liên hoan phim di cư toàn cầu 2017

Kính mời bạn đến Liên hoan phim di cư toàn cầu 2017

Bạn có quan tâm đến đề tài di cư và muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này không? Nếu có thì chúng tôi xin trân trọng mời bạn đến sự kiện Phim và Di cư, là một phần của Liên hoan phim di cư toàn cầu 2017, được tổ chức tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tại đó sẽ chiếu phim Séc và nước ngoài về đề tài di cư và sẽ thảo luận về đề tài với các chuyên gia từ Tổ chức di cư quốc tế (Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)), Khởi xướng Ukraina tại CH Séc (Ukrajinská Iniciativa v ČR), Trung tâm thông tin của OSN tại Praha và các tổ chức khác.

Dưới sự bảo trợ của Ủy ban quận Praha 4, các buổi chiếu phim và thảo luận công cộng sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Novodvorská vào 17:30 thứ ba ngày 12 tháng 12. Vé vào cửa miễn phí.

Thông tin chi tiết về sự kiện và các bộ phim sẽ được trình chiếu có thể tìm thấy tại đây.