Home Tin tức Thủ đô Praha tài trợ cho việc hội nhập người nước ngoài trong năm 2020

Thủ đô Praha tài trợ cho việc hội nhập người nước ngoài trong năm 2020

Thủ đô Praha đã công bố các khoản tài trợ hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài cho năm 2020. Thời hạn nộp dự án được ấn định vào 30/9 đến 11/10/2019 (đến cuối ngày). Những người muốn xin tiền tài trợ cho việc hội nhập người nước ngoài và các dân tộc thiểu số có thể đến dự buổi hội thảo cung cấp thông tin sẽ diễn ra vào thứ bảy ngày 11/9/2019 từ 16g30 trong tòa nhà của Tòa thị chính thủ đô Praha tại địa chỉ Mariánské nám. 2, Praha 1, tầng 3, phòng họp số 349.

Xem thêm thông tin cùng các điều kiện của thủ tục tài trợ và các mẫu đơn đi kèm tại liên kết này.