Home Tin tức Khóa học tiếng Séc cho trẻ em và người lớn

Khóa học tiếng Séc cho trẻ em và người lớn

Vào cuối tháng 9, các khóa học tiếng Séc dành cho trẻ em và người lớn tại tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận InBáze bắt đầu.

Các khóa tiếng Séc cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi dành cho các em đã có căn bản trình độ (A1/1), tức là dành cho các em hoàn thành khóa học tiếng Séc cho người mới bắt đầu trong khoảng 45 tiết. Khóa học kéo dài từ 30/9 đến 18/12/2019, các buổi học sẽ diễn ra thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 15:30 đến 17 giờ.

Khóa học dành cho người lớn mới bắt đầu sẽ kéo dài từ 1/10 đến 19/11/2019. Lớp học diễn ra vào thứ ba và thứ năm từ 9:15 đến 10:45.

Các khóa học được tổ chức tại InBáze, địa chỉ Legerova 50, Praha 2. Khóa học và tài liệu học đều MIỄN PHÍ. Xem thêm thông tin và đăng ký vào e-mail: charvatova@inbaze.cz.