Home Tin tức Hỗ trợ tại phòng OAMP

Hỗ trợ tại phòng OAMP

Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha (Trung tâm di cư của Caritas Tổng giáo phận Praha) hỗ trợ ở một số phòng làm việc của Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ Nội vụ CH Séc (OAMP) tại Praha và tỉnh Trung Séc. Đây là dịch vụ hoàn toàn miễn phí bao gồm tư vấn cư trú, hỗ trợ và phiên dịch tại bàn làm việc OAMP, giúp đỡ điền mẫu đơn và đơn xin và kiểm tra giấy tờ. Bạn có thể liên hệ với hai phòng tư vấn tại Praha:

Praha – Cigánkova 1861/2: Thứ hai, thứ tư 9g-17g Thứ ba, thứ năm 9g-14g

Praha – Žukovského 888/2: Thứ hai, thứ tư 9g-17g Thứ ba, thứ năm 9g-14g

Để biết thêm thông tin hãy vào trang web của Caritas Praha.