Home Tin tức Thông tin về mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ em

Thông tin về mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ em

Hiệp hội vì hội nhập và di dân, hợp tác với Lobby phụ nữ Séc chuẩn bị tờ thông tin cho phụ nữ di cư sống ở Cộng hòa Séc về chủ đề mang thai, sinh nở và chăm sóc trẻ em.

Các tờ rơi có sẵn trong 5 ngôn ngữ: tiếng Séc, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Mông Cổ và có thể được tải xuống từ trang web của SIMI.