Home Tin tức Tháng 1 tại Trung tâm hội nhập người nước ngoài (CIC)

Tháng 1 tại Trung tâm hội nhập người nước ngoài (CIC)

Quý vị hãy xem qua chương trình tình nguyện thường xuyên, cũng diễn ra vào tháng một và cung cấp các câu lạc bộ trò chuyện miễn phí, các hoạt động cho trẻ em và thanh thiếu niên hoặc các chuyến tham quan dãngoại. Tất cả các câu lạc bộ và sự kiện có thể được tìm thấy trên trang web của CIC.

 

Đồng thời bắt đầu học kỳ mới của dịch vụ PERSPEKTIVA dành cho người di cư thất nghiệp. Là một phần của dịch vụ, CIC cung cấp khóa học tiếng Séc miễn phí cho người sử dụng dịch vụ. Khóa học bắt đầu vào ngày 17 tháng một và có thể đăng ký hai cấp độ khác nhau. Vẫn còn chỗ trống. Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào trang web của CIC

 

CIC tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn xã hội và việc làm miễn phí cho người nước ngoài hoặc tư vấn cho các gia đình có trẻ em.