Home Tin tức META mở khóa học dành cho trợ giảng song ngữ

META mở khóa học dành cho trợ giảng song ngữ

Bạn muốn làm việc trong trường mẫu giáo hoặc trường tiểu học?

Bạn muốn hỗ trợ trẻ em và học sinh bằng tiếng mẹ đẻ khác?

Bạn có quan tâm đến việc đạt được hoặc mở rộng học vấn của mình trong lĩnh vực giáo dục?

META đang mở khóa học dành cho trợ giảng song ngữ. Đây là một chương trình giáo dục được công nhận bao gồm 45 giờ giảng dạy và 30 giờ thực hành tại các trường mẫu giáo hoặc trường tiểu học (hoặc trường trung học) ở Praha.

Khóa học phù hợp (nhưng không chỉ!) dành cho những người di cư đang tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực giáo dục. Có thể sử dụng kiến ​​thức về ngoại ngữ, nền tảng văn hóa của trẻ em và học sinh và kinh nghiệm di cư của chính mình.

Khóa học miễn phí và sẽ kéo dài từ tháng chín đến tháng mười hai năm 2021.

Đăng ký mở vào khóa học.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại đây.