Home Tin tức Những câu trả lời trong tình trạng khẩn cấp

Những câu trả lời trong tình trạng khẩn cấp

Trung tâm hội nhập Praha đã tạo ra một danh sách các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến tình trạng khẩn cấp và quyền của người lao động, vấn đề cư trú, trợ cấp điều dưỡng hoặc hỗ trợ xã hội cho người di cư. Thông tin được cung cấp có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Trung và tiếng Ả Rập.

Câu trả lời cho các câu hỏi xã hội có thể được tìm thấy ở đây.

Câu trả lời cho các vấn đề pháp lý có thể được tìm thấy ở đây.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi thì quý vị vẫn có thể sử dụng các dịch vụ tư vấn trực tuyến của Trung tâm hội nhập Praha, có thể tìm thêm thông tin tại liên kết này.