Home Tin tức Triển vọng trong năm 2021

Triển vọng trong năm 2021

Bạn không có việc làm, bạn không nói được tiếng Séc và bạn đến từ Praha? Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài (CIC) đã khởi động đăng ký dịch vụ Triển vọng cho năm 2021. Chương trình dành cho người nước ngoài sống hợp pháp tại Praha và là khóa học tiếng Séc, hỗ trợ chuyên nghiệp trong việc tìm kiếm việc làm và khả năng đào tạo lại. Liên hệ với CIC, số người đăng ký có hạn!

Liên hệ:

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang web của web CICfacebooku