Home Tin tức Cuộc thi “Cuộc sống giữa các nền văn hóa” đã biết tên người chiến thắng

Cuộc thi “Cuộc sống giữa các nền văn hóa” đã biết tên người chiến thắng

Quê hương có ý nghĩa gì đối với tôi? Cảm giác ra sao khi rời khỏi nhà và biết sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa? Người Séc và người Đức nghĩ gì về nhau và định kiến đã ảnh hưởng đến cách họ nhận thức về nhau như thế nào? Học sinh hai trường học ở Praha – ZŠ německo-českého porozumění (Trường PT Đức Séc) và Trường PT Kladská đã suy nghĩ về những câu hỏi trên trong những dự án của mình trong khuôn khổ cuộc thi Cuộc sống giữa các nền văn hóa do thủ đô Praha và tổ chức Člověk v tísni (Con người trong hoạn nạn). Ngày 23/1/2018 tại hội trường Brožíkův long trọng trong Tòa thị chính Staroměstská, ông Jan Wolf, ủy viên Hội đồng Thủ đô Praha đã trao giải thưởng cho các dự án chiến thắng của hai trường học.

Ngày 23/1/2018 tại Tòa thị chính Staroměstská, các học sinh và giáo viên của cả hai trường chiến thắng đã nhận giải thưởng từ ông Jan Wolf, ủy viên Hội đồng Thủ đô Praha và ông Tomáš Habart, giám đốc chương trình giáo dục Varianty của tổ chức Člověk v tísni.

Trong dự án của mình, các em học sinh lớp năm trường phổ thông Đức Séc đã quan tâm đến đề tài tị nạn và tình hình tại Syria trong bối cảnh quyền trẻ em bị chà đạp trong vùng chiến tranh. Các em cũng quan tâm đến vấn đề đưa tin sai lạc hiện nay trên các phương tiện truyền thông. Các em học sinh của trường phổ thông Kladská đã tập luyện vở kịch có tên gọi Tại ranh giới cùng với các học sinh từ trường đối tác từ thành phố Backnang tại Đức. Vở kịch nói về việc vượt qua các định kiến của người Đức đối với người Séc và ngược lại.

“Praha luôn luôn là thành phố đa văn hóa, đã có người Do Thái, người Pháp, người Đức và người Sla-vơ cùng chung sống tại đây. Tôi nhìn thấy tương lai của đất nước ta nằm ở một châu Âu thống nhất, vì vậy điều quan trọng là chúng ta, bất kể nguồn gốc gì, có thể tích cực trao đổi và tìm hiểu lẫn nhau,” ông Jan Wolf đã nói vậy khi trao giải. “Tôi đánh giá cao, các em học sinh cùng với giáo viên của mình đã mở ra những đề tài về việc chung sống với những người từ nền văn hóa khác, tìm hiểu lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt về văn hóa,” ông Tomáš Habart, giám đốc chương trình giáo dục Varianty của tổ chức Člověk v tísni, cho biết.