Home Tin tức Cộng hòa Séc cùng nhau!

Cộng hòa Séc cùng nhau!

Trong thời gian khó khăn nay, nhiều người ở Praha và Cộng hòa Séc đã tình nguyện giúp đỡ hàng xóm, các chuyên gia y tế và tất cả những người thực sự cần giúp đỡ và hỗ trợ nhiều nhất từ những người khác.
Chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn đã giúp cho xã hội của chúng ta. Các bạn may khẩu trang, giúp đỡ người cao niên mua thực phẩm hoặc thuốc men, trông trẻ hoặc giúp đỡ dậy học cho con họ, hoặc các bạn giúp đỡ người khác bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi đánh giá rất cao sự can đảm giúp đỡ của bạn với những người xung quanh. Chúng tôi tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta sẽ có thể vượt qua khủng hoảng, và chúng ta sẽ giữ được ý thức đoàn kết mạnh mẽ cho cả tương lai sau này!