Home Tin tức Hãy tham gia Cuộc gặp gỡ văn hóa tại Praha 14!

Hãy tham gia Cuộc gặp gỡ văn hóa tại Praha 14!

Trong khuôn khổ chiến dịch Cuộc gặp gỡ văn hóa 2019, Ủy ban quận Praha 14 sẽ lựa chọn và hỗ trợ cho ba sự kiện cộng đồng nhằm giới thiệu văn hóa và truyền thống của các nước khác.

THỂ LOẠI DỰ ÁN ĐƯỢC HỖ TRỢ: Gặp gỡ hàng xóm, workshop cộng đồng, lễ hội đường phố, đi dạo với hướng dẫn viên, picnic, sự kiện văn hóa phi lợi nhuận được tổ chức bởi tình nguyện viên v.v.

Các hoạt động sẽ là một phần của chiến dịch Cuộc gặp gỡ văn hóa và phải diễn ra trong tháng tư hoặc tháng năm 2019.

HỖ TRỢ CHO BAN TỔ CHỨC:

  • Hỗ trợ tài chính dưới hình thức trợ cấp để tổ chức sự kiện
  • Được tư vấn và giúp đỡ trong việc tổ chức sự kiện
  • Được mượn các thiết bị của Praha 14

Bạn có thể đăng ký ý tưởng của mình qua mẫu đơn đơn giản bằng tiếng Séc hoặc tiếng Anh đến ngày 8/3/2019. Có mẫu đơn bằng tiếng Séc hoặc tiếng Anh.