Home Tin tức Thay đổi trong bảo hiểm y tế thương mại

Thay đổi trong bảo hiểm y tế thương mại

Từ ngày 20. 9. 2023 có sự thay đổi trong việc cung cấp bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc. Hiện nay có thể mua bảo hiểm y tế du lịch trong phạm vi chăm sóc sức khỏe toàn diện với bất kỳ công ty bảo hiểm nào được ủy quyền cung cấp bảo hiểm đó trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. Ban đầu, chỉ có thể mua bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm Y tế Công cộng.

Quyền lợi bồi thường bảo hiểm cũng thay đổi. Cho đến thời điểm hiện tại, số tiền giới hạn đã thỏa thuận cho mỗi sự kiện bảo hiểm phải ít nhất là 60.000 EUR mà người được bảo hiểm không phải cùng chịu tổn thất cho chi phí bồi thường. Bây giờ giới hạn bồi thường tối thiểu tăng lên 400.000 EUR.

Quí vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về bảo hiểm y tế du lịch tại  đây.