Home Sự kiện Chạy bộ cho sức khỏe và giúp đỡ động vật bị đe dọa

Chạy bộ cho sức khỏe và giúp đỡ động vật bị đe dọa

Ảnh: Zoo Praha

Ngày 27/4 sẽ diễn ra cuộc thi chạy Běh pro Zoo Praha (Chạy bộ cho vườn bách thú Zoo Praha) lần thứ năm. Cuộc thi chạy do Khoa Sư phạm Đại học Sác-lơ tổ chức và số tiền thu được sẽ dành cho việc cứu sống động vật hoang dã. Nếu bạn quyết định tham gia, hãy đăng ký luôn!

Toàn bộ số tiền thu được từ lệ phí chạy sẽ được quyên góp cho dự án “Chúng tôi giúp động vật sống sót”. Đây là một hoạt động quan trọng của Vườn bách thú Praha. Vườn bách thú không chỉ nuôi thú vật trong chuồng và duy trì quỹ gen của các loài vật bị đe dọa tuyệt chủng, mà còn bảo vệ động vật tại nơi chúng sống ngoài thiên nhiên.

Bạn cũng có thể mang điện thoại cũ bao gồm cả pin cũ đến điểm xuất phát. Tại sao lại điện thoại ư? Bởi vì điện thoại cũ của bạn sẽ giúp đỡ cho khỉ đột. Những thiết bị này có chứa kim loại quý là niobi và tantalum, lấy từ quặng coltan. Mà quặng coltan lại được khai thác ở miền trung châu Phi, nơi có nhiều động vật bị đe dọa bao gồm cả khỉ đột đang sống tại đó. Và chính việc khai thác coltan là mối đe dọa lớn cho môi trường của chúng. Tuy nhiên, bằng việc tái chế điện thoại di động cũ chúng ta có thể thu lại kim loại quý và tái sử dụng trong việc sản xuất thiết bị mới.

Xem thêm thông tin trên trang web www.behprozoo.cz.