Home Sự kiện Hãy bỏ phiếu cho những ý tưởng vì một Praha cởi mở hơn!

Hãy bỏ phiếu cho những ý tưởng vì một Praha cởi mở hơn!

Thủ đô Praha đã hợp tác với hiệp hội MigAct, mở một cuộc bỏ phiếu về các ý tưởng sẽ được tiếp tục phát triển và triển khai như một phần của Kế hoạch hành động vì sự hội nhập người nước ngoài tại thủ đô thành phố Praha vào năm 2024. Ý tưởng này xuất phát từ một cuộc họp có sự tham gia do MigAct và Tòa thị chính Praha tổ chức vào ngày 20 tháng 3 năm 2024.

Hãy chọn 2 ý tưởng mà bạn thấy hứng thú nhất và bình chọn cho chúng!

Bạn có thể bỏ phiếu ở đây:

Hãy tham gia cuộc họp tiếp theo với chúng tôi vào ngày 6. tháng năm 2024 (17:30-20:00)  để thảo luận và hoàn thiện thêm cho các ý tưởng chiến thắng.

Đăng ký cuộc họp ở đây.

Thông tin thêm về dự án có thể được tìm thấy ở đây.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 5 năm 2024 lúc 12 giờ trưa.

Cảm ơn vì sự tham gia của bạn!