Home Sự kiện Các khoá học ngoại khoá bổ ích phát triển cho trẻ em Ukraina

Các khoá học ngoại khoá bổ ích phát triển cho trẻ em Ukraina

Cộng đồng Cơ đốc giáo của Praha cung cấp các khóa học ngoại khóa bổ ích phát triển cho trẻ em Ukraina ở độ tuổi mẫu giáo. Các khóa học diễn ra hàng ngày từ 14:00 đến 16:00, không có sự hiện diện của các bà mẹ. Cùng với giáo viên người Ukraina, người đã chuẩn bị một chương trình đa dạng cho trẻ em.

Dành cho ai? Dành cho trẻ từ 3-6 tuổi không đi học mẫu giáo.

Giá: 100 Kč / tháng

Ở đâu? Na Žertvách 23, Praha 8, Palmovka (cách ga tàu điện ngầm Palmovka 50 m).

Để biết thêm thông tin hãy truy cập tại đây.