Home Sự kiện Buổi đi dạo Theo dấu vết lịch sử những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới lần thứ 2 tại Holešovice tháng 5 năm 1945

Buổi đi dạo Theo dấu vết lịch sử những ngày cuối cùng của Chiến tranh thế giới lần thứ 2 tại Holešovice tháng 5 năm 1945

17:00 ngày 27/5/2019 

Điểm hẹn tại Vodárenská věž, buổi đi dạo không mất phí