Home Tin tức Chương trình hội nhập người nước ngoài của thủ đô Praha đã được phê duyệt

Chương trình hội nhập người nước ngoài của thủ đô Praha đã được phê duyệt

Tại kỳ họp tháng giêng, Ủy ban thủ đô Praha đã thông qua Chương trình hội nhập người nước ngoài đã được cập nhật. Đây là một văn bản chiến lược đưa ra các ưu tiên trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài trên lãnh thổ Praha cho năm 2018-2021. Bên cạnh những ưu tiên từ chương trình hội nhập ban đầu từ năm 2014 như giáo dục, thông tin, người di cư được tiếp cận dịch vụ xã hội và các dịch vụ tiếp theo, có thêm một lĩnh vực mới được gọi là “sự chung sống giữa người đa số và người di cư”. Lĩnh vực này sẽ thúc đẩy các hoạt động tình nguyện của người di cư hoặc đóng góp cho sự cởi mở của công sở, thư viện, câu lạc bộ thể thao và các tổ chức khác đối với người di cư. Mục đích của chương trình hội nhập ngoài việc giúp đỡ người di cư sinh sống tại Praha có sự hiểu biết cơ bản trong việc giải quyết các vấn đề thực tế khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, còn góp phần giúp những người có nguồn gốc khác nhau sẽ chung sống ở Praha một cách yên bình và nhận thức được rằng thủ đô Praha thực sự là thủ đô của mọi người.