Úvod Novinky Hlavní město Praha má nově schválenou Koncepci integrace cizinců

Hlavní město Praha má nově schválenou Koncepci integrace cizinců

Na svém lednovém zasedání schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy aktualizovanou Koncepci hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Jedná se o strategický dokument stanovící priority v oblasti integrace migrantů na území Prahy v letech 2018-2021. Vedle priorit, které obsahovala i původní pražská koncepce z r. 2014 – tedy vzdělávání, informovanost, přístup migrantů k sociálním a návazným službám – přibyla i nová oblast nazvaná „soužití majoritní společnosti a migrantů“, která má mimo jiné podpořit dobrovolnické aktivity migrantů nebo přispět k větší otevřenosti úřadů, knihoven či sportovních klubů a dalších organizací vůči nim. Cílem koncepce je nejen usnadnit migrantům žijícím v Praze orientaci v nejrůznějších praktických otázkách, které musí ve svém každodenním životě řešit, ale i přispět k tomu, že spolu budou v Praze žít lidé různého původu pokojně a s vědomím toho, že hlavní město Praha je skutečně metropolí všech.