Home Tin tức Khoản trợ cấp một lần cho người kinh doanh cá thể

Khoản trợ cấp một lần cho người kinh doanh cá thể

Bộ Tài chính và Ban quản lý tài chính đưa ra một chương trình hỗ trợ trực tiếp cho những người kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng về mặt kinh tế do sự lây lan của coronavirus. Đây là số tiền tối đa 25.000 Kč có thể được áp dụng từ ngày 15 tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020. Rất dễ dàng để điền đơn, ngay cả khi tiếng Séc của quý vị không hoàn hảo!

Người kinh doanh cá thể có thể nhận được số tiền trợ giúp trong thời gian được gọi là thời gian thưởng nếu người đó không thể tự thực hiện kinh doanh toàn bộ hoặc một phần trên mức bình thường do các mối đe dọa về sức khỏe hoặc các biện pháp khẩn cấp vì lý do phải đóng cửa hàng hoặc bị hạn chế hoạt của mình, cách ly người kinh doanh cá thể, hoặc nhân viên của họ, chăm sóc trẻ em, hạn chế về nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc đầu ra khác, hoặc hạn chế hoặc chấm dứt nguồn cung cấp hoặc dịch vụ cần thiết cho việc tiến hành kinh doanh. Người kinh doanh cá thể sẽ chỉ cần xác nhận những sự thật này qua mẫu đơn tuyên bố danh dự.

Thời gian thưởng là khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, tức là 50 ngày. Số tiền trợ cấp đền bù là 500 Kč cho mỗi ngày theo lịch của thời gian thưởng, tức là tối đa 25.000 Kč. Để nộp đơn xin bồi thường, người kinh doanh cá thể phải thực hiện việc kinh doanh như một hoạt động chính. Cũng có thể là một hoạt động phụ nếu người kinh doanh cá thể đồng thời không tham gia vào việc làm đóng góp vào sự tham gia trong bảo hiểm ốm đau.

Đơn xin trợ cấp bồi thường có thể được nộp cho Sở thuế, nơi người kinh doanh cá thể thường nộp bản kê khai thuế. Quý vị có thể gửi một bản scan hoặc chụp hình đơn cùng với chữ ký của mình để gửi qua e-mail đến văn phòng của Sở thuế. Quý vị cũng có thể gửi qua ứng dụng của mình bằng hộp thư điện tử, thông qua một hình thức tương tác, qua đường bưu điện hoặc trực tiếp qua cửa nộp đơn của Sở thuế.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào trang web của Bộ Tài chính.

Mẫu đơn có thể tải xuống tại đây

Quý vị có thể tự điền mẫu đơn, nó thực sự đơn giản! Tuy nhiên, nếu quý vị cần tư vấn về tình huống của mình, hãy sử dụng dịch vụ tư vấn từ Trung tâm hội nhập hoặc các tổ chức phi chính phủ miễn phí.