Úvod Novinky Jednorázový příspěvek pro OSVČ

Jednorázový příspěvek pro OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Jedná se o částku maximálně 25 000 Kč, o kterou lze žádat od 15. dubna do konce června 2020. Vyplnit žádost je velmi jednoduché, zvládnete to sami, i když vaše znalost češtiny není dokonalá!

OSVČ může získat kompenzační bonus v rámci tzv. bonusového období, pokud nemohla samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz, karantény OSVČ nebo jeho zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech nebo omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon podnikání. OSVČ tyto skutečnosti potvrdí jen čestným prohlášením ve formuláři žádosti.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, tedy 50 dní. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, tedy maximálně 25 000 Kč. Aby mohla OSVČ o kompenzaci žádat, musí být podnikání vedeno jako činností hlavní. Může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.

Žádost o kompenzační bonus lze podat na finančním úřadu, kam běžně OSVČ podává daňové přiznání. Scan nebo fotografii žádosti s vaším podpisem můžete zaslat e-mailem na podatelnu finančního úřadu. Dále můžete žádost podat datovou schránkou, prostřednictvím interaktivního formuláře, poštou nebo osobně na podatelnu finančního úřadu.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

  • Žádost ke stažení naleznete zde.

Žádost zvládnete vyplnit i vy sami, je opravdu jednoduchá! Pokud ale potřebujete poradit ohledně své situace, tak využijte poradenství integračního centra nebo neziskových organizací zdarma.