Home Tin tức Phương pháp không chỉ dành cho thủ thư

Phương pháp không chỉ dành cho thủ thư

Chúng tôi ở đây vì tất cả mọi người – đó là phương châm của Thư viện Thành phố Praha, từ lâu thư viện đã cố gắng cung cấp dịch vụ của mình cho công chúng rộng rãi nhất có thể. Tất nhiên, độc giả của thư viện cũng bao gồm cả những người di cư. Chủ đề về sự cởi mở của thư viện đối với những người có tiếng mẹ đẻ khác được đề cập chi tiết trong sổ tay phương pháp Làm việc với người nước ngoài và sự cởi mở giao văn hóa trong môi trường của Thư viện Thành phố ở Praha. Phương pháp này sẽ không chỉ được sử dụng bởi nhân viên thư viện thành phố Praha mà còn bởi tất cả các thủ thư muốn tiếp cận với độc giả di cư và làm cho các dịch vụ thư viện trở nên dễ tiếp cận nhất có thể đối với họ.

Phương pháp này được phát triển như một phần của dự án thủ đô thành phố Praha để hỗ trợ sự hội nhập của người nước ngoài “Praha – thủ đô của mọi người 2021”, được đồng tài trợ bởi Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.