Úvod Novinky Metodika nejen pro knihovníky

Metodika nejen pro knihovníky

Jsme tu pro každého – tak zní motto Městské knihovny v Praze, která se dlouhodobě snaží nabízet své služby co nejširší veřejnosti. Mezi její čtenáře samozřejmě patří i migranti a migrantky. Tématu otevřenosti knihovny vůči lidem s odlišným mateřským jazykem se podrobně věnuje metodická příručka Práce s cizinci a interkulturní otevřenost v prostředí Městské knihovny v Praze. Metodiku využijí nejen pracovníci MKP, ale všichni knihovníci a knihovnice, kteří chtějí oslovit čtenáře z řad migrantů a služby knihovny jim co nejvíce zpřístupnit.

Metodika byla zpracována v rámci projektu hl. m. Prahy na podporu integrace cizinců “Praha – metropole všech 2021”, který byl spolufinancován MV ČR.