Home Tin tức Chào mừng đến với Cộng hòa Séc

Chào mừng đến với Cộng hòa Séc

NGHĨA VỤ MỚI DÀNHCHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KỂTỪ NGÀY 1/1/2021:
KHÓA HỌC T
HÍCH ỨNG-HỘI NHẬP

Từ ngày 1/1/2021, tất cả những người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và những người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú không có điều kiện cư trú trước đó trên lãnh thổ sau ngày này, có nghĩa vụ hoàn thành khóa học hội nhập thích ứng trong vòng một năm kể từ ngày nhận thẻ cư trú.

 

KHÓA HỌC THÍCH ỨNG-HỘI NHẬPLÀ GÌ?

Khóa học thích ứng-hội nhập là khóa học mà tại đó người nước ngoài sẽ được làm quen với các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ cư trú của họ trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, với các giá trị cơ bản của Cộng hòa Séc, với điều kiện địa phương và với các phong tục văn hóa phổ biến ở Cộng hòa Séc. Ngoài ra, học viên sẽ được cung cấp thông tin về các tổ chức, cơ sở tư vấn miễn phí cho người nước ngoài.

 

AI TỔ CHỨC KHÓA HỌC VÀ NÓ DIỄN RA Ở ĐÂU?

Các khóa học thích ứng-hội nhập luôn do Trung tâm quản lý hỗ trợ người nước ngoài hội nhập (//www.integracnicentra.cz). Trên lãnh thổ Cộng hòa Séc có tổng cộng mười tám trung tâm và người nước ngoài tự cân nhắc xem sẽ hoàn thành khoá học tại trung tâm nào. Khóa học có thể được tổ chức với sự hợp tác của Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hội nhập với một pháp nhân khác. Khóa học không do Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài hội nhập trực tiếp tổ chức hoặc điều hành theo Điều 155a Luật số 326/1999 Sb., về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và về sự thay đổi của một số luật đã sửa đổi, sẽ không được chấp nhận như là đã hoàn thành nghĩa vụ.

 

AI VÀ BẰNG NGÔN NGỮ NÀO SẼ THỰC HIỆN KHOÁ HỌC?

Khóa học được dẫn dắt bởi một giảng viên có trình độ chuyên môn bằng tiếng Séc. Sau đó, nội dung sẽ được phiên dịch viên đủ điều kiện phiên dịch sang tiếng Anh, Ả Rập, Pháp, Mông Cổ, Nga, Serbia, Tây Ban Nha, Ukraina hoặc Việt Nam.

 

KHOÁ HỌC KÉO DÀI BAO LÂU?

Khóa học thích ứng-hội nhập kéo dài bốn tiếng.

 

Hãy truy cập vào trang web www.vitejtevcr.cz, để biết thêm thông tin về khóa học, bao gồm cả cách đăng vàoký khóa học. Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin trên trang web của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.