Úvod Novinky Vítejte v ČR

Vítejte v ČR

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE OD 1. 1. 2021:
ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

CO JE ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ?

Adaptačně-integrační kurz je kurz, v rámci kterého budou cizinci seznámeni s právy a povinnostmi vyplývajícími z jejich pobytu na území České republiky, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi, které v České republice převládají. Účastníkům kurzu navíc budou poskytnuty informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství.

KDO KURZ POŘÁDÁ A KDE SE KONÁ?

Adaptačně-integrační kurzy jsou administrovány vždy Centry na podporu integrace cizinců (//www.integracnicentra.cz). Těch je na území České republiky celkem osmnáct a je zcela na uvážení cizince, ve kterém z nich tento kurz absolvuje. Kurz může být pořádán ve spolupráci Centra na podporu integrace cizinců s jinou právnickou osobou. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155azákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

KÝM A V JAKÉM JAZYCE JE KURZ VEDEN?

Kurz je veden odborně způsobilým lektorem, a to v českém jazyce. Obsah je pak tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem, a to do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského.

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

Adaptačně-integrační kurz trvá čtyři hodiny.

 

Další informace o kurzu včetně postupu, jak se na kurz přihlásit naleznete na webových stránkách www.vitejtevcr.cz.

Více informací naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.