Home Tin tức Ủy ban quận Praha 5 hoàn thành bản phân tích người nước ngoài

Ủy ban quận Praha 5 hoàn thành bản phân tích người nước ngoài

Trong khuôn khổ trợ cấp của Bộ Nội vụ CH Séc hỗ trợ hội nhập người nước ngoài ở cấp địa phương trong năm 2018, Ủy ban quận Praha 5 đã làm một bản phân tích người nước ngoài trên địa phận quận Praha 5. Đây là nghiên cứu có hệ thống đầu tiên như vậy tập trung vào tình hình ở Praha 5. Bản phân tích cũng để ý tới các con số và thành phần người nước ngoài và cả trẻ em ở các trường học, cũng như xác định các vấn đề tiềm ẩn và theo dõi cuộc sống chung hàng ngày.

Bản phân tích được thực hiện trong nửa thứ hai của năm 2018 bởi nhóm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn giáo sư Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. ở Bộ môn Địa lý xã hội và phát triển khu vực, Khoa Tự nhiên, Trường đại học Sác-lơ.

Bản phân tích có ở dạng điện tử trên trang web Ủy ban quận Praha 5.