Úvod Novinky Vznikla analýza cizinců v městské části Praha 5

Vznikla analýza cizinců v městské části Praha 5

Městská část Praha 5 si nechala v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 zpracovat analýzu cizinců na území Městské části Praha 5. Jedná se o první takto systematicky zpracovaný výzkum zaměřený na situaci v Praze 5. Analýza se zaměřila se např. na přehled počtu a struktury cizinců, analýzu dětí ve školských zařízeních či identifikaci případných problémů a šetření každodenního soužití.

Analýza byla realizována ve druhé polovině roku 2018 výzkumným týmem pod vedením prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D., z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Analýza je dostupná online na webových stránkách MČ Praha 5.