Home Tin tức Thắt chặt kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú

Thắt chặt kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú

Từ tháng 9 năm 2021 BNV sẽ thắt chặt trình độ kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú, từ trình độ A1 sang A2. Ngày quý vị nộp đơn xin vĩnh trú rất quan trọng. Nếu quý vị nộp đơn từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, quý vị sẽ phải vượt qua bài kiểm tra A2. Ngày kiểm tra đầu tiên của bài kiểm tra A2 được lên kế hoạch vào tháng 11 năm 2021.

Tất cả những ai đăng ký xin vĩnh trú đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 có thể nộp đơn cùng với chứng nhận đã vượt qua bài kiểm tra A1. Nếu quý vị không cung cấp được chứng chỉ kiểm tra trước ngày này, quý vị sẽ có thể sử dụng lịch kiểm tra vào mùa thu năm 2021.

Chú ý! Mỗi đơn nộp sẽ được đánh giá riêng lẻ và tại thời điểm quý vị gửi đơn, quý vị đã phải đáp ứng tất cả các điều kiện theo luật định (đặc biệt là 5 năm cư trú liên tục trước đó trên lãnh thổ).

Quý vị có thể tìm hiểu thêm trên trang web metropolevsech.eu của chúng tôi trong phần các khóa học tiếng Séc để biết thêm thông tin về các khóa học và các  bài kiểm tra tiếng Séc

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về bài kiểm tra, bao gồm cách đăng ký và ai phải tham gia kiểm tra, trên trang web www.cestina-pro-cizince.cz.