Home Sự kiện Tuần lễ Giáo dục Toàn cầu lần thứ 18 chuyên về hiện tượng du lịch

Tuần lễ Giáo dục Toàn cầu lần thứ 18 chuyên về hiện tượng du lịch

Vào ngày 18-26/11 sẽ diễn ra sự kiện có tên gọi Tuần lễ Giáo dục Toàn cầu tại Praha, Brno, Olomouc, Ostrava và các thành phố Séc khác. Mục đích của sự kiện được tổ chức năm thứ 18 bởi Hội đồng Châu Âu là giới thiệu cho công chúng các vấn đề thời sự của thế giới ngày nay và đồng thời nhắc nhở rằng mỗi người trong chúng ta đều có một phần trách nhiệm về chất lượng cuộc sống không chỉ ở nơi ta ở mà còn cả trên thế giới.

Chủ đề của Tuần lễ Giáo dục Toàn cầu năm nay là du lịch như một hiện tượng dẫn đầu tất cả các ngành kinh tế và càng ngày càng phát triển. Sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch cũng mang đến nhiều hiện tượng tiêu cực mà chúng ta không nên bỏ qua. Có bao nhiêu người trong chúng ta trước khi đi du lịch tự đặt câu hỏi xem chuyến đi thăm của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương như thế nào? Nó có góp phần tăng cao mức sống của họ không? Chuyến đi của chúng ta thật ra có tác động như thế nào đến môi trường? Trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục Toàn cầu bạn sẽ có cơ hội thảo luận về những vấn đề này và nhiều vấn đề khác liên quan đến hiện tượng du lịch.

Sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 22/11/2017, khi đó tại tất cả các thành phố tham gia sẽ diễn ra các buổi chiếu phim, thảo luận và các sự kiện khác dành cho công chúng được tổ chức bởi các tổ chức ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVERVarianty – Člověk v tísni. Thông tin chi tiết về các sự kiện sắp tới có thể tìm trên trang web của từng tổ chức và tại đây.