Úvod Akce 18. ročník Týdne globálního vzdělávání se zaměří na fenomén turismu

18. ročník Týdne globálního vzdělávání se zaměří na fenomén turismu

Ve dnech 18. až 26. listopadu proběhne v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších městech v ČR akce s názvem Týden globálního vzdělávání. Smyslem této iniciativy, pořádané již osmnáctým rokem Radou Evropy, je představit veřejnosti aktuální otázky a problémy dnešního světa a zároveň připomenout, že každý z nás nese za kvalitu života nejen u nás ale i ve světě svůj díl zodpovědnosti.

Tématem letošního ročníku Týdne globálního vzdělávání je turismus jako fenomén, který se dnes řadí na první místo všech hospodářských odvětví a je stále na vzestupu. Rapidní rozvoj turismu s sebou ovšem nese i různé negativní jevy, které bychom neměli přehlížet. Kolik z nás si před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad má vlastně naše cestování na životní prostředí? V rámci týdne globálního vzdělávání budete mít příležitost debatovat o těchto i mnoha dalších otázkách, které s fenoménem turismu souvisejí.

Celá akce vyvrcholí dne 22. listopadu 2017, kdy ve všech zapojených městech proběhnou projekce, diskuze a další akce pro veřejnost pořádané organizacemi ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVER a Varianty – Člověk v tísni. Bližší informace k chystaným akcím najdete na webových stránkách jednotlivých organizací a na www.globalnirozvojovevzdelavani.cz.