Home Tin tức Những thay đổi về thanh toán vào năm 2024

Những thay đổi về thanh toán vào năm 2024

Mức lương cao hơn cho người lao động

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, mức lương tối thiểu đã tăng lên 18.900 CZK (tổng cộng 1.600 CZK). Mức lương tối thiểu theo giờ mới được ấn định ở mức 112,50 Kč. Nếu quý vị làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động và có công việc toàn thời gian (40 giờ một tuần), quý vị không thể nhận được mức lương thấp hơn. Đây được gọi là lương thô, từ đó người sử dụng lao động tạm ứng cho bảo hiểm y tế và xã hội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào trang web của Bộ Lao động và Xã hội.

Trả tiền bảo hiểm y tế

Dành cho người thất nghiệp và người tự trả

Nếu quý vị không làm việc, không đăng ký tại Sở lao động và nhà nước không trả phí bảo hiểm cho quý vị (quý vị được coi là người không có thu nhập chịu thuế), quý vị phải trả số tiền bảo hiểm mới là 2.552 Kč mỗi tháng,  phí bảo hiểm cho hệ thống bảo hiểm y tế công cộng.

Dành cho người kinh doanh cá thể (OSVČ)

Với tư cách là người tự kinh doanh cá thể, quý vị cũng phải thanh toán tạm ứng cho bảo hiểm y tế với số tiền ít nhất là 2.968 Kč từ năm 2024.

Tăng trợ cấp dành cho cha mẹ

Trợ cấp cho cha mẹ dành cho cha mẹ nghỉ phép tăng lên 350.000 CZK (525.000 CZK trong trường hợp có nhiều con), đối với trẻ em sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 hoặc những người sẽ chăm sóc vĩnh viễn thay thế sự chăm sóc của cha mẹ kể từ ngày này. Tuy nhiên, hiện nay cha mẹ chỉ được nhận cho đến khi trẻ lên 3 tuổi (thay vì 4 tuổi như trước đây). Quý vị chỉ được hưởng trợ cấp cho cha mẹ nếu quý vị hoặc cha/mẹ của đứa trẻ có vĩnh trú

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong thông cáo báo của Bộ Lao động và Xã hội.