Úvod Novinky Změny v platbách v roce 2024

Změny v platbách v roce 2024

Vyšší mzda pro zaměstnance

Od 1. ledna 2024 došlo k navýšení minimální mzdy na 18 900 Kč (celkem o 1 600 Kč). Minimální hodinová mzda je nově stanovena na 112.50 Kč. Pokud pracujete na základě pracovní smlouvy a máte plný pracovní úvazek ( 40 hodin týdně), nemůžete dostat nižší mzdu. Jedná o tzv. hrubou mzdu, ze které zaměstnavatel odvede zálohy na zdravotní a sociální pojištění. 

Více informací na webu MPSV

Odvody na zdravotní pojištění 

Pro nezaměstnané a samoplátce

Pokud nepracujete, nejste zaregistrováni na úřadu práce ani za vás pojistné neplatí stát (jste tedy tzv. osoba bez zdanitelných příjmů), musíte nově odvádět na pojistném do systému veřejného zdravotního pojištění částku 2552 Kč měsíčně. 

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 

Jako OSVČ také musíte od roku 2024 odvádět zálohy na zdravotní pojištění minimálně ve výši 2968 Kč.

Zvýšení rodičovského příspěvku

Rodičovský příspěvek pro rodiče na rodičovské dovolené se zvyšuje na 350 000 Kč (v případě vícerčat  525 000 Kč), a to u dětí, které se narodí od 1. ledna 2024, nebo které budou od tohoto dne svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Rodiče jej však nově mohou pobírat pouze do 3 let věku dítěte (namísto dosavadních 4 let). Nárok na rodičovský příspěvek máte pouze v případě, pokud máte vy, nebo druhý rodič dítěte trvalý pobyt.  

Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí