Home Sự kiện CLB Dưới mái nhà dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt

CLB Dưới mái nhà dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt

Diakonie ČCE – Trung tâm Chương trình và Dịch vụ Quốc gia hợp tác với Tòa thị chính Thủ đô Praha với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNIFEF) điều hành câu lạc bộ dành cho trẻ em – người nước ngoài có nhu cầu đặc biệt. Đây là những trẻ có các dạng khuyết tật thể chất và khuyết tật kết hợp nhẹ, bao gồm cả những trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Đối tượng: trẻ em 5-10 tuổi.

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả đăng ký, có thể được tìm thấy tại đây. Yêu cầu đăng ký trước. Số lượng chỗ có hạn.