Home Tin tức Hoạt động của ICP trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp

Hoạt động của ICP trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp

Trung tâm Hội nhập Praha tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho người di cư – quý vị có thể sử dụng dịch vụ của tổ chức trực tuyến và trực tiếp. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các dịch vụ của ICP và tất cả các địa chỉ liên hệ trên trang web hoặc liên hệ với nhân viên của ICP qua messenger. FB