Home Tin tức Thông tin mới nhất đến ngày 24.3.2020 – các hạn chế khác

Thông tin mới nhất đến ngày 24.3.2020 – các hạn chế khác

Tình trạng khẩn cấp tiếp tục được áp dụng tại Cộng hòa Séc (kể từ ngày 12. 3. 2020). Chính phủ đã quyết định gia hạn thời gian hạn chế tự do di chuyển và đi khỏi nơi cư trú đến ngày 1 tháng tư năm 2020 đến 6:00 giờ.

 

Ở nơi công cộng, mọi người có thể di chuyển tối đa nhóm hai người. Ngoại lệ giới hạn đối với các thành viên trong cùng một gia đình, cho đám tang hoặc cho những người tham gia vào công việc hoặc hoạt động kinh doanh của họ.

 

Giữ khoảng cách ít nhất 2 mét so với những người khác, nếu có thể!

 

Thời gian mua hàng cho người cao niên trên 65 tuổi và người bị khuyết tật nghiêm trọng với người hướng dẫn (ZTP / P), người trên 50 tuổi và người phụ tá cần thiết của họ. Bây giờ được quy định từ 8 đến 10 giờ.

 

Nhân viên làm việc gần biên giới sẽ phải tự động cách ly mười bốn ngày sau khi trở về Cộng hòa Séc. Trong thực tế, điều này có nghĩa là những người đi làm ở Áo và Đức sẽ phải tìm chỗ ở tạm thời tại nơi làm việc của họ. Biện pháp này chưa áp dụng cho Slovakia và Ba Lan.